IPN Rz 322/290 t. 4

IPN Rz 322/290 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 322/290 t. 4
Historical reference numbers
II K 52/18
File description
Title

Akta w sprawie stwierdzenia zgodności oświadczenia lustracyjnego dot. Józef Karaś, imię ojca: Bolesław, ur. 18-03-1954 r. 23 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny orzekł o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Dates
Starting date
2020
Closing date
2023
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1