IPN Lu 756/69

IPN Lu 756/69

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 756/69
Former reference numbers
12/IX/87
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Sławomir Gorczyca, imię ojca: Tadeusz, ur. 27-05-1964 r., skazanego na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy z dn. 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, art. 25 i art. 31 KW za to, że pozostając bez stosunku pracy ponad trzy miesiące tj. od 01-10-1986 r. do 19-08-1987 r. nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do UM w Puławach i nie złożył wyjaśnień co do powodów pozostawania bez pracy, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Lublinie od 25-08-1987 r. do 27-08-1987 r., w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie od 27-08-1987 r. do 19-09-1987 r., zwolnionego w dniu 19-09-1987 r.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1