IPN Ka 0169/1676/J

IPN Ka 0169/1676/J

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 0169/1676/J
Sygnatura wytwórcy
43802/II
Sygnatura mikrofilmu
43802/2
Opis zawartości
Tytuł

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Postulat". Materiały dotyczące przejawów niezadowolenia wśród pracowników Zakładów Azotowych im. P. Findera w Chorzowie w latach 1988-1989, którzy domagali się od kierownictwa zakładu poprawy warunków pracy i podwyżek płac

Numer rejestracyjny

WUSW Katowice 67418/1988

Kryptonim
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Mikrofilm jacket

Liczba tomów
1
Liczba stron
28