IPN Ka 0169/1674/J

IPN Ka 0169/1674/J

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 0169/1674/J
Sygnatura wytwórcy
43800/II
Sygnatura mikrofilmu
43800/2
Opis zawartości
Tytuł

Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Związek". Materiały dotyczące utworzenia Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem" w Gliwicach w lutym 1989 r.

Opis

Sprawa prowadzona przez pion V RUSW w Gliwicach

Numer rejestracyjny

WUSW Katowice 68289/1989

Kryptonim
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Mikrofilm jacket

Liczba tomów
1
Liczba stron
19