IPN BU 4347/21

IPN BU 4347/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4347/21
Opis zawartości
Tytuł

[Grafiki upamiętniające polski czyn zbrojny – reprodukcje]

Opis

Skany 2 kart pocztowych.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania