IPN Bi 720/5

IPN Bi 720/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 720/5
Opis zawartości
Tytuł

Album fotograficzny dot. żołnierzy VIII bat. 77 pp AK „Bohdanka”, uroczystości kombatanckich i miejsc związanych z działalnością oddziału

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1943
Data początkowa
1985
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Liczba stron
279