IPN BU 4065/1

IPN BU 4065/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4065/1
Opis zawartości
Tytuł

„Łącznik” Pismo Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Warszawy, nr 1-8, 1987.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
50
Miejsce przechowywania