IPN BU 4065/3

IPN BU 4065/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4065/3
Opis zawartości
Tytuł

„Łącznik” Pismo Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Warszawy, nr 26-40, 1989.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
236
Miejsce przechowywania