IPN BU 4016/18

IPN BU 4016/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4016/18
Opis zawartości
Tytuł

3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii. Album fotograficzny, red. Bolesław Kobrzyński, cz. I-II, 1945.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
209
Miejsce przechowywania