IPN BU 4016/16

IPN BU 4016/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4016/16
Opis zawartości
Tytuł

"News" [gazeta frontowa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie] z 1943 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania