IPN Bi 717/1

IPN Bi 717/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 717/1
Opis zawartości
Tytuł

Kolekcja Kazimierza Romanowskiego zawierająca m.in.: Biuletyny Informacyjne MKZ NSZZ "Solidarność" Białystok nr 8, 10, 11, 17, 24, 27, 31, Biuletyny Informacyjne MKZ NSZZ "Solidarność" Region Białystok nr 20 (72), 23 (75), 27 (79) z lat 1981-1982, fotografie z lokalnych uroczystości i mszy z udziałem działaczy NSZZ "Solidarność" i wspierających ich kapłanów z lat 1982-1989

Opis

Jednostka zawiera: Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 8, 05-01-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 10, 22-01-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 11, 04-02-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 17, 24-03-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 24, 12-05-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 27, 02-06-1981; Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” Białystok nr 31, 24-06-1981; Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok nr 20 (72), 03-06-1982; Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok nr 23 (75), 24-06-1982; Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok nr 27 (79), 22-07-1982; „Walka z rządem” – przedruk artykułu z czasopisma „Robotnik” 24-01-1985; kopie fotografii krzyży (krzyż misyjny przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, krzyż na dawnej działce rodziny Brodzińskich w Królówce koło Nowego Wiśnicza, krzyż misyjny przy kościele p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku), znanych z wydarzeń, które nie zostały racjonalnie wyjaśnione, a miały miejsce w okresie od września 1981 r. do 1982 r.; zdjęcie pamiątkowe z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki „Nie zapomnimy – Ś. P. Ks. Jerzy Popiełuszko”; cztery fotografie z Mszy Świętej za Ojczyznę celebrowanej przez ks. Stanisław Suchowolca w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, fotografie wykonano w okresie zimowym 1984–1985 (dwa ujęcia na zewnątrz kościoła, dwa kadry wewnątrz kościoła); fotografia osób biorących udział w uroczystości setnej rocznicy stracenia Romualda Traugutta, która odbyła się w Choroszczy w miejscu stracenia powstańców w 1863 r. nazywanej „Szubienicą”, fotografie wykonano 5 sierpnia 1985 r., wg darczyńcy autor fotografii: Kazimierz Piechotko; fotografia osób biorących udział w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego powstańców 1863 r., Choroszcz, „Szubienica”, fotografie wykonano 8 października 1989 r. wg darczyńcy autor fotografii: Kazimierz Piechotko; przypinki z pielgrzymek kolejarzy na Jasną Górę 1986-1987; kopia tekstu dotyczącego drugiej wojny światowej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia, Biuletyn, Przypinka

Liczba tomów
1
Liczba stron
106