IPN Ka 454/125

IPN Ka 454/125

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/125
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty osobiste, zdjęcia dot. Eugeniusza Raabe, zamordowanego przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r., m.in.: dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa z okresu zatrudnienia w Komunalnej Kasie Oszczędności w Poznaniu, życiorys, legitymacje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, kartka i telegram ze Starobielska, Medal za Ratowanie Ginących, zdjęcie Eugeniusza Raabe podczas służby w 7 Batalionie Telegraficznym w okresie wojny polsko-bolszewickiej, zdjęcia z ćwiczeń wojskowych w rezerwie, zdjęcie żony Elżbiety, zdjęcie przedstawiające członków działu przemysłowego podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1920
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Legitymacja, Medal, Dowód osobisty, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1