IPN BU 1134/6

IPN BU 1134/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1134/6
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Gdańsk: Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych, 1981 nr 1/30.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania