IPN BU 740/2

IPN BU 740/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 740/2
Opis zawartości
Tytuł

Leonard Nawrocki. Kartki na wygnaniu 1939-1942. Dziennik z pobytu w łagrze na Półwyspie Kolskim i losów przedostania się do Buzułuku. (maszynopis)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
38
Miejsce przechowywania