IPN Bi 737/1

IPN Bi 737/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 737/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. działalności ORMO w województwie białostockim w latach 1965-1971, tom - 1

Opis

Jednostka zawiera: notatkę służbową dot. formowania organizacji ORMO w latach 1946–1965 na terenie woj. białostockiego oraz walki z podziemiem niepodległościowym, referat z okazji XXI rocznicy powołania ORMO, plan działalności na 1967 r., sprawozdanie z posiedzenia Wojewódzkiego Społecznego Komitetu ORMO z okazji XXII rocznicy powstania ORMO, sprawozdanie dot. oceny organizacji i działania ORMO woj. białostockiego za okres od 01-01-1969 r. do 30-09-1969 r., pismo szefa powiatowego sztabu ORMO w Suwałkach do przewodniczącego WSK ORMO w Białymstoku w sprawie zwolnienia z pracy Społecznego Inspektora Ruchu Drogowego ORMO Edwarda Witkowskiego, wyciąg z protokołu nr 6/69 nadzwyczajnego posiedzenia Plenum Rady Zakładowej przy oddziale PKS w Suwałkach z dn. 20-12-1969 dot. przeniesienia kierownika p. poż. Adama Mackiewicza na inne stanowisko służbowe, pismo ministra spraw zagranicznych do A. Młodzianowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wejście w skład komitetu honorowego obchodów XXV rocznicy utworzenia ORMO, informację o działalności ORMO woj. białostockiego wraz z zestawieniem wyników współzawodnictwa organizacji powiatowych ORMO za I półrocze 1970 r. oraz komunikat końcowy klasyfikacji drużynowej i indywidualnej XII Wojewódzkich Eliminacji Strzeleckich ORMO, które odbyły się w dn. 13-15 sierpnia 1970 r, uchwałę Społecznego Komitetu ORMO z dn. 23-09-1970 r. w sprawie powołania zespołu organizacyjnego obchodów XXV rocznicy powstania ORMO, informację z dn. 16-11-1970 r. dot. pracy ORMO w woj. białostockim, plan pracy oraz preliminarz wydatków Wojewódzkiego Zespołu Organizacyjnego z dn. 21-11-1970 r. dot. obchodów XXV rocznicy powstania ORMO w Białymstoku, pismo naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWMO w Białymstoku do przewodniczącego WSK ORMO z dn. 18-12-1970 r. dot. realizacji planu przedsięwzięć Komitetu Obchodów XXV rocznicy ORMO, zestawienie osiągniętych wyników we współzawodnictwie między powiatowymi organizacjami ORMO woj. białostockiego w 1970 r., pisma i referaty związane z obchodami XXV rocznicy powstania ORMO

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
220