IPN Ka 951/11

IPN Ka 951/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 951/11
Opis zawartości
Tytuł

Plakietki - identyfikatory delegata Bogumiła Piechury na walne zebrania NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; przypinki okolicznościowe, satyryczne m.in.: „Albin Siwak Super Star”, „Kocham Związek Radziecki”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Plakietka, Znaczek identyfikacyjny, Przypinka

Liczba tomów
1