IPN BU 3192/4

IPN BU 3192/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3192/4
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja nr 201 wystawiona przez Dowództwo Sztabu Głównego w Londynie dla por. Zbigniewa Kliszewskiego odznaczonego Medalem Wojska po raz pierwszy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania