IPN BU 2969/4

IPN BU 2969/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2969/4
Opis zawartości
Tytuł

Tekst Davida Chalmersa pt. The Importance of the Immigration of the European Intellectuals for American Science, 1933-1945, zamieszczony w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne z. 72 z 1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania