IPN Rz 668/3

IPN Rz 668/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 668/3
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty z lat 1948–1966 dotyczące wykwaterowania w 1948 r. rodziny Rudolfa i Zofii Chorzempów z mieszkania przy ul. Szopena 39 w Rzeszowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1966
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
32