IPN Rz 668/2

IPN Rz 668/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 668/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. Rudolfa Chorzempy (1907–1984), prawnika, od 1945 r. kierownika referatu kontrwywiadu „Biura Studiów” Rzeszowskiego Okręgu „Brygad Wywiadowczych” WiN

Opis

W teczce znajdują się m.in. świadectwa szkolne, dyplom ukończenia studiów prawniczych na UJ w Krakowie, świadectwa zatrudnienia, dokumenty emerytalne i nekrolog.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1934
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
56