IPN BU 872/1160

IPN BU 872/1160

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
D
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/1160
Dawna sygnatura
306/55/1188
Sygnatura wytwórcy
D.35/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Władysław Kasprzyk, imię ojca: Władysław, ur. 1925 r., skazany wyrokiem sądu z dnia 15-11-1945 r. na mocy artykułu 163 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania