IPN BU 872/1159

IPN BU 872/1159

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
D
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/1159
Dawna sygnatura
306/55/1187
Sygnatura wytwórcy
D. 33/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Mikołaj Babyszew, imię ojca: Włodzimierz, ur. 1910 r., skazany wyrokiem sądu z dnia 02-11-1945 r. na mocy artykułu 47 paragraf 1a oraz 174 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania