IPN BU 872/1156

IPN BU 872/1156

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
D
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/1156
Dawna sygnatura
306/55/1184
Sygnatura wytwórcy
D. 30/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Henryk Domeradzki, imię ojca: Józef, ur. 1921 r., oskarżony z artykułu 115 oraz 118 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, postępowanie karne umorzono na mocy postanowienia posiedzenia niejawnego sądu z dnia 11-10-1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania