IPN BU 872/3475

IPN BU 872/3475

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 872/3475
Dawna sygnatura
306/55/3548
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "D" Wojskowego Sądu Polowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
38
Miejsce przechowywania