IPN Gd 441/66

IPN Gd 441/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/66
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja Wydawnictwa "Antyk": Łukasz Jodko, Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej, Lublin 1985

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
65
Miejsce przechowywania