IPN BU 3192/3

IPN BU 3192/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3192/3
Opis zawartości
Tytuł

Materiały różne: korespondencja, pocztówki, skany fotografii, dyplomów, dokumentów osobistych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1957
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
22
Miejsce przechowywania