IPN Ka 454/110

IPN Ka 454/110

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/110
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa niezależne i NSZZ „Solidarność”: „Werbus Żorski”, nr 2/1989; „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, nr 43, 44, 45, 46/1987, nr 1/1988, nr 3, 4/1989; „Manifestacja Gliwicka” nr 3/1989; „Wokół Nas”, nr 5/1988; „Wybór”, nr 2-3/grudzień 1988 – styczeń 1989; „Na Indeksie”, nr 14/1988; „Wolny Czyn”, nr 14/1989; „KOS”, nr 19/1988; „Tu Teraz”, nr 71/1988; „Gazeta Podlaska”, nr 23, 24/1988, nr 5/1989; „Gazeta Jastrzębska”, nr 5/1989 (2 egz.); „Głos Śląsko-Dąbrowski”, nr grudzień-styczeń 1987/1988, nr 14/1988, nr 2/1989; „Górnik Polski”, nr 39/1987; „SPiS Słowem, Prawdą i Solidarnością”, nr 6/1988; „Tygodnik Mazowsze”, nr 230-232/1987, nr 273-275/1988, nr 276, 278, 280, 281, 285/1989

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1