IPN Rz 711/2

IPN Rz 711/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 711/2
Opis zawartości
Tytuł

„Wieś Rzeszowska”, pismo NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Rzeszów, nr 23(25) z 19-09-1981 r. i „Bieszczadnik”, pismo NSZZ RI „Solidarność” regionu Bieszczadów, wydanie specjalne, nr 8. Numer wydany wspólnie przez redakcje „Wsi Rzeszowskiej” i „Bieszczadnika”.

Opis

W teczce: 4 egzemplarze pisma.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1