IPN Ka 454/11

IPN Ka 454/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/11
Opis zawartości
Tytuł

Relacja Zbigniewa Karola Weber z wydarzeń we wsi Dubnowicze pow. Pińsk we wrześniu 1939 r. dot. m.in. walk żołnierzy KOP z Armią Czerwoną

Opis

Materiały niedatowane

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
2