IPN Gd 574/5/K

IPN Gd 574/5/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 574/5/K
Sygnatura wytwórcy
616/161
Opis zawartości
Tytuł

Zarządzenie nr 16/71 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03-12-1971 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Prokuraturze Wojewódzkiej i w prokuraturach powiatowych województwa gdańskiego. Instrukcja do Zarządzenia nr 16/71 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03-12-1971 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zarządzenie nr 12/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 30-11-1971 r. w sprawie zmian w obsadzie stanowisk prokuratorskich. Zarządzenie nr 10/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z 1971 r. sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania oraz nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków w tutejszej Prokuraturze. Zarządzenie nr 11/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 11-10-1971 r. w sprawie zwolnień od aprobaty. Zarządzenie nr 7/71 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21-06-1971 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/68 oraz 55/69 dot. odwołania komisji powypadkowej w Prokuraturze Wojewódzkiej oraz wyznaczenia pracowników do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w prokuraturach powiatowych. Zarządzenie nr 7/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 07-05-1971 r. w sprawie obsady stanowisk prokuratorskich. Zarządzenie nr 3/71 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19-02-1971 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/69 i 6/70 o przydziale służbowym prokuratora Witold Turzyński. Zarządzenie nr 4/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 20-02-1971 r. w sprawie łączności służbowej z organami MO w Prokuraturze Powiatowej dla Miasta Gdyni. Zarządzenie nr 2/71 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z lutego 1971 r. w sprawie zorganizowania łączności służbowej z organami MO w prokuraturach powiatowych w Elblągu oraz dla miast Gdańska i Gdyni. Zarządzenie nr 5/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 15-03-1971 r. w sprawie oceny orzeczeń wydanych przez sąd powiatowy w Gdyni po rozpoznaniu spraw wniesionych w trybie art. 421 kpk. Zarządzenie nr 1/71 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 25-01-1971 r. w sprawie dyżurów domowych prokuratorów. Zarządzenie nr 15/70 prokuratora generalnego PRL z dnia 23-12-1970 r. w sprawie regulaminu biurowości powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury PRL. Rękopis Zarządzenia nr 2 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z dnia 26-01-1971 r. w sprawie podziału czynności w Prokuraturze Powiatowej dla Miasta Gdyni

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania