IPN Bi 720/6

IPN Bi 720/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 720/6
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór map i planów: - mapka: Działania obronno-zaczepne VIII bat. 77 pp AK „Bohdanka” przeciwko Niemcom 3-5 czerwca 1944 r. w Dekudowie; - mapa: woj. nowogródzkie, wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny 1928 r.; - mapa woj. nowogródzkiego i wileńskiego, wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny 1929 r.; - mapa na płótnie: Białystok-Wilno; - mapa na płótnie: Lublin – Chełm – Włodawa – Brześć nad Bugiem – Bielsk Podlaski; - mapa na płótnie: Zamość – Łuck – Przemyśl – Lwów – Buczacz; - mapa linii komunikacyjnych kolejowych, lotniczych, samochodowych i wodnych w Polsce i na obszarze Wolnego Miasta Gdańska wg stanu na dzień 01-07-1934 r.; - mapa: Russland, Wielkie Soleczniki R 24; - mapa: Russland, Iwje R 26; - Plan miasta Wilna, dzielnica A – załącznik do książki: R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK, kopia; - Ziemia Wileńska, kopia

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1928
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
12