IPN GK 805/72

IPN GK 805/72

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 805/72
Dawna sygnatura
697/72, 845/72
Opis zawartości
Tytuł

[Opinie polityczne wydawane przez Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Sulechowie-Świebodzinie]

Opis

Opinie osób, których nazwiska zaczynają się na litery Ra-Ri.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1934
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
89
Miejsce przechowywania