IPN Rz 711/15

IPN Rz 711/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 711/15
Opis zawartości
Tytuł

NSZZ „Solidarność” PKP (Polskich Kolei Państwowych) w latach 1980–1981 – dokumenty dot. struktur krajowych i rzeszowskich

Opis

W teczce m.in.: Dokumenty wytworzone przez Komisję Oddziałową NSZZ „S” Samochodowni PKP w Rzeszowie, Węzłowy Komitet Założycielski NSZZ „S” PKP w Rzeszowie, Międzyokręgową Komisję Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ „Solidarność i Komisję Porozumiewawczą NSZZ „S” w DRKP w Rzeszowie w latach 1980–1981.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1