IPN BU 3977/6

IPN BU 3977/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3977/6
Opis zawartości
Tytuł

NTO Informator dla Kół Nauki, Techniki, Oświaty NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, nr 6/18, 1981.

Opis

Wydawnictwo drugiego obiegu (poszyt).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania