IPN Gd 536/168

IPN Gd 536/168

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/168
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Henryk Strzałkowski „Zarys wspomnień przeżytych w obozach” dot. deportacji przez Niemców z Trzcińca Dużego pow. Sokołów Podlaski do Prus Wschodnich w lipcu 1944 r., wywiezienia do obozu w Charkowie przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r. oraz powrotu do Poznania w październiku 1945 r. Odpis skrócony aktu zgonu Henryk Strzałkowski, imię ojca: Julian, ur. 28-05-1924 r. Tłumaczenie na język polski z 1958 r. poświadczenia Centralnego Szpitala w Charkowie z dnia 07-09-1945 r. o pobycie Henryk Strzałkowski. Kwestionariusz Henryk Strzałkowski dot. pobytu w ZSRR. Życiorys Henryk Strzałkowski

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1958
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
15
Miejsce przechowywania