IPN BU 1405/100

IPN BU 1405/100

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1405/100
Dawna sygnatura
1813/92/9; 1.1419/92/43
Opis zawartości
Tytuł

Ludowe Wojsko Polskie w okresie zagrożenia socjalistycznego państwa i stanu wojennego (część I). Warszawa, 1985.

Opis

Teczka zawiera materiały Sztabu Generalnego WP Zarządu I: opracowanie części I (pod red. gen. dyw. Władysława Polańskiego): "WP w okresie walki partii i państwa o przezwyciężenie kryzysu społeczno- politycznego i kontrrewolucyjnego zagrożenia w oparciu o szeroki front porozumienia narodowego."

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
344
Miejsce przechowywania