IPN Gd 1083/5

IPN Gd 1083/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1083/5
Opis zawartości
Tytuł

Pismo zastępcy redaktora naczelnego Katolickiego Tygodnika Społecznego „Ład” z dnia 03-10-1988 r. z informacją o zatrzymaniu przez cenzurę artykułu

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania