IPN Rz 247/5

IPN Rz 247/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 247/5
Opis zawartości
Tytuł

Ogólnokrajowe wydawnictwa solidarnościowe z lat 1985-1989.

Opis

Są to m.in.: Mała Polska, Wola, Tygodnik Mazowsze, Przegląd wiadomości agencyjnych, Kos, Hutnik.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
317