IPN BU 082/118

IPN BU 082/118

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 082/118
Sygnatura wytwórcy
47/99/118, 0279/118, 1431
Opis zawartości
Tytuł

Teczka nr 20: WAK - Plany i sprawozdania (Jednostka Wojskowa 2667).

Opis

W teczce znajduje się m.in. wykaz nieruchomości użytkowanych przez JW 2667 wg stanu na dzień 30-12-1975 r.; Decyzja nr 16 Ministra Kultury i Sztuki z dn. 12-10-1976 r. w sprawie stosowania narzutów przy wycenie robót remontowych wykonywanych w obiektach zabytkowych; Plan docelowy dostosowania obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej na lata 1978-1980 (JW 2667); opinia prawna w sprawie uprawnień żołnierzy zawodowych JW 2667 w Kwaszeninie do równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery; sprawozdanie roczne o należności i stanie zaopatrzenia w sprzęt pożarniczy za okres od dnia 01-01-1984 r. do 31-12-1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania