IPN Gd 605/17

IPN Gd 605/17

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 605/17
Former reference numbers
IPN GK 216/17, SAGd 17, Kz. 97/50, I K. 138/50, K. 2166/49, K.Spec. 1/45, Ds.Spec. 9/45
Historical reference numbers
I K. 141/50
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Jan Wesołowski, imię ojca: Jan, ur. 04-01-1894 r., oskarżonemu o to, że w 1944 r. we wsiach Bałdowo, Miłobądz, Zajączkowo, Dąbrówka i innych, działał na rzecz państwa niemieckiego w ten sposób, że jako członek policji Landwache brał udział w obławach na polskich partyzantów i radzieckich skoczków spadochronowych oraz ukrywających się jeńców, a także w tym samym miejscu i czasie zmuszał polskich robotników rolnych do pędzenia bydła w głąb Niemiec oraz bił i donosił na pracowników zatrudnionych w latach 1942-1945 w okolicznym majątku ziemskim, tj. o czyny z art. 1 § 1 i 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1957
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
211