IPN BU 3080/1

IPN BU 3080/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3080/1
Opis zawartości
Tytuł

Odpisy protokołów zeznań świadków zbrodni dokonanych przez władze niemieckie w czasie II wojny światowej oraz inne dokumenty wytworzone w ramach działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce za 1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
43
Miejsce przechowywania