IPN Rz 86/66

IPN Rz 86/66

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 86/66
Historical reference numbers
104/261
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Jan Pilawski, imię ojca: Karol, ur. 21-04-1946 r., obwinionego o to, iż w dn. 29 maja 1982 r. przebywał w Kielcach bez dokumentów tożsamości, tj. wykroczenie z art. 140 kw i art. 50 ust. 5 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1983
Posteriora
1991
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1