IPN Rz 366/99

IPN Rz 366/99

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 366/99
Dawna sygnatura
PSSKR 99, IPN GK 363/99
Sygnatura wytwórcy
II Ds.Spec. 868/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Roman Andrusieczko, imię ojca: Michał, ur. 12-01-1907 r., podejrzanemu o to, że w okresie okupacji hitlerowskiej działał na szkodę ludności cywilnej oraz będąc obywatelem polskim zgłosił swoją przynależność do narodu niemieckiego, tj. o przestępstwo z art. 1 Dekretu PKWN z dn. 31-08-1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1