IPN BU 3936/885

IPN BU 3936/885

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/885
Opis zawartości
Tytuł

Fiche Pensionnaire [karta pobytu pensjonariusza: Vito Pericli?]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania