IPN BU 3936/908

IPN BU 3936/908

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/908
Opis zawartości
Tytuł

Fiche Pensionnaire [karta pobytu pensjonariusza: Zolotariev Trophyne? / Zolotarev Trophyne?]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1963
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania