IPN Po 698/4

IPN Po 698/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 698/4
Opis zawartości
Tytuł

Materiały różne NSZZ „Solidarność” Poznań (komunikaty, odezwy, apele, regulaminy, informacje, instrukcje, materiały wyborcze, protokoły, uchwały, projekty uchwał, oświadczenia, deklaracje, projekty programowe, programy, ordynacja wyborcza).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Prasa, Ulotki, Biuletyn, Druk ulotny

Liczba tomów
1
Liczba stron
171
Miejsce przechowywania