IPN Po 1316/1

IPN Po 1316/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1316/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały różne dokumentujące życie codzienne w czasach PRL (karta pocztowa, decyzja o przydziale dewiz i dowód wpłaty, prośba o sprzedaż opon).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
5
Miejsce przechowywania