IPN Po 1296/18

IPN Po 1296/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1296/18
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia z I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania