IPN Bi 582/2

IPN Bi 582/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 582/2
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór kopii dokumentów dotyczących ludności polskiej deportowanej do ZSRR w latach 1939-1941 pozyskanych z archiwów Republiki Kazachstanu do śledztwa S 32/00/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Białymstoku - tom 2

Opis

Jednostka zawiera: lista bez tytułu z dn. 18-(…)-1946 r. zaw. imię, nazwisko, imię ojca, rok urodzenia, narodowość, miejsce pracy; lista obywateli polskich, repatriantów, wytypowanych do otrzymania pomocy z Rejonu Kormiłowskiego, Obwód Omski, podpisana przez Przewodniczącego Zarządu Związku Patriotów Polskich Toczka; lista obywateli polskich, repatriantów, wytypowanych do otrzymania pomocy z Rejonu Tawriczańskiego, Obwód Omski; lista obywateli polskich miasta Omsk do otrzymania odzieży i bielizny z zasobów radzieckich; lista Polaków z rejonu Tawriczanskiego, Obwód Omski, którzy otrzymali paczki żywnościowe; lista Polaków z rejonu Tawriczanskiego, Obwód Omski, którzy otrzymali artykuły spożywcze; lista obywateli polskich, rejon (…nieczytelne), obwód Omski, którzy trzymali odzież i bieliznę z zasobów radzieckich; lista obywateli polskich z rejonu Liubinskiego, obwód Omski, którzy trzymali odzież i bieliznę z zasobów radzieckich; lista obywateli polskich z rejonu Mołotowskiego obwód Omski, którzy otrzymali odzież i bieliznę z zasobów radzieckich; lista bez tytułu; lista przesiedlonych Polaków z rejonu Leninskiego, obwód Omski, którzy otrzymali pomoc; lista przesiedlonych Polaków, z rejonu (nieczytelne…), obwód Omski, którzy otrzymali pomoc; lista przesiedlonych Polaków z rejonu Leninskiego, którzy otrzymali paczki; lista przesiedlonych Polaków z rejonu (nieczytelne…) otrzymujących pomoc z UNRRA; lista przesiedlonych Polaków z rejonu Szczerbakulskiego, obwód Omski otrzymujących żywność z UNRRA; lista przesiedlonych Polaków z rejonu Kormiłowskiego, obwód Omski otrzymujących paczki żywnościowe; listy przesiedlonych Polaków z rejonów: Uljanowskiego, Kaczamowskiego, Kuglimiwskiego i Kormiłowskiego otrzymujących paczki żywnościowe; lista przesiedlonych Polaków z rejonu Szczerbakulskiego otrzymujących pomoc z UNRRA; protokoły posiedzenia komitetu przy NKT (skrót nieodczytany) ZSRR z dn. 11-03-1946 r., przewodnicząca komitetu: Adamska, na temat zasad rozdzielania pomocy żywnościowej potrzebującym Polakom; listy przesiedlonych Polaków z rejonów: Uljanowskiego, Puganowiczeskiego, Koczanowiczeskiego i wsi Czarnłucze otrzymujących pomoc z UNRRA

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
161