IPN Po 1264/2

IPN Po 1264/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1264/2
Opis zawartości
Tytuł

„Głos Kujaw” – jednodniówka wydana z okazji odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim 19 października 1930 r. (kserokopia).

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania